Vad är Vecinos Colaborando? ( Grannar i Samverkan)
Vad är Vecinos Colaborando? ( Grannar i Samverkan)

 

Vecinos Colaborando är en organisation där bosatta inom ett område går tillsammans för att försöka bekämpa kriminaliteten . De  anser att : Om det berör min gata eller min granne så angår det också mig.

 

Vad är historien bakom Vecinos Colaborando?

 

I  slutet av 70-talet i ett fattigt område i Alabama i södra USA utsattes invånarna dagligen för brott på gatorna, i bilarna, det var drogrelaterad brottslighet, överfall och stöld. Polis kom men så snart de var borta fortsatte våldet. Invånarna beslöt att agera  genom att lägga märke till misstänkta personer och händelser och anmälde detta till polisen som agerade med resultat att de  kriminella antingen flyttade eller blev omhändertagna av polisen. I dag finns Vecinos Colaborando i många länder över hela världen.

 

Vad är målet  med Vecinos Colaborando?

 

1.    Att informera Policia Local eller Guardia Civil om misstänkta händelser   

 

2.    Att snabbt uppmärksamma alla boende om   dessa misstänkta händelser

 

3.    Att informera de boende om de olika typer av brott som begåtts i området.

 

4.    Att ge allmänna råd om hur de boende kan skydda  sina tillhörigheter  och sig själva.

 

 

Varför behöver vi Vecinos Colaborando?

 

Genom att lägga märke till misstänkta personer eller händelser och meddela Policia Local eller Guardia Civil kan vi hjälpa dem att hjälpa oss att skydda oss och våra ägodelar och helt allmänt göra våra bostadsområden säkrare. Det förenar också  de olika bostadsområdena.

 

 

Medför detta minskad brottslighet?

 

Förhoppningsvis  JA. Det har vist sig vara resultaten i Amerika och i andra europeiska länder.

Det utgör emellertid bara en del av reduceringen av brott och blir helt naturligt effektivare ju fler personer som engagerar sig.

 

Har Vecinos Colaborando myndigheternas stöd?

 

I Orihuela Costa helt säkert JA.

Vecinos Colaborando  har stort stöd i ”Town Hall”. Policia Local och Guardia Civil både respekterar och är entusiastiska  över det samarbete de har med  de olika grupperna av Vecinos Colaborando.

 

 

 

Vad Vecinos Colaborando inte gör.

 

 

1.Grupperna patrullerar inte gatorna

2.Medlemmarna bär inga käppar eller andra vapen.

3.Medlemmarna konfronterar inte misstänkta personer.

 

Dessa uppgifter åligger Policia Local och Guardia Civil.

 

 

Hur kan vi engagera oss?

 

I Orihuela Costa  är Vecinos Colaborando organiserat  i samarbete med Town Hall och kan bara fungera så. Om Du är intresserad av att starta en grupp i ditt område kontakta då:

 

Chris Poole,                               Tel  966 761 379              Engelska

Graham Jones                 Tel  965 327 838     Engelska

 

Chris och Meryl Poole  Tel 966 761 379       Spanska

 Manfred Heindke         Tel 96 676 4795       Tyska

Gertrud Mansson          Tel 966 760 278       Svenska

Tommy Siverdal            Tel 96 676 4498      Svenska

 

 

 

Vecinos Colaborando


Top

 

 home 

 


Free Hit Counters
Comments